Handicaporganisationer

Mange handicaporganisationer har socialrådgivere tilknyttet, som yder juridisk rådgivning. Disse har mange erfaringer i kampen for ligebehandling af handicappede og handicapretslige spørgsmål generelt.

Det må understreges, at handicaporganisationernes primære fokus er handicappet, og at ikke alle sager, der vedrører kvindens liv, vil kunne blive behandlet. Nogle af organisationerne har dog erfaringer med at yde rådgivning til voldsramte kvinder med handicap, og kan generelt bidrage med deres kendskab til hjælpeordninger, samt med deres kendskab til samarbejdspartnere i kommunerne.

Det vil derfor altid være relevant at kontakte en handicaporganisation og høre om muligheden for hjælp.

Følgende organisationer har socialrådgivere tilknyttet (der er muligvis flere):

Dansk Blindesamfund: 38 14 88 44
Center for Døve: 44 39 11 00
Dansk Handicap Forbund: 39 29 35 55
Dansk Parkinson Forening: 33 41 47 70
Gigtforeningen: 39 77 80 00
Hjernesagen: 36 75 30 88
Landsforeningen LEV (Udviklingshæmmede): 36 35 96 96
Muskelsvindfonden: 89 48 22 22
Landforeningen af Polio-, trafik- og ulykkesskadede (PTU): 36 73 90 00
Scleroseforeningen: 36 46 36 46
Spastikerforeningen: 38 88 45 75

Nogle handicaporganisationer yder ligeledes psykologhjælp. Vær dog opmærksom på, at disse er specialiserede i handicapproblemstillinger og ikke i voldsproblematikker.