Centre for voldtægtsofre

Hvis volden er udøvet som seksuel vold, altså voldtægt eller forsøg på voldtægt, har du yderligere mulighed for at få hjælp, idet du kan henvende sig på et af landets otte centre for voldtægtsofre.

De fleste centre har døgnåbent og modtager akut personer, som har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb. Som udgangspunkt kan du henvende sig anonymt, men skal politiet, andre sociale instanser inddrages i det videre forløb er det nødvendigt at oplyse cpr.-nr.

Centrene stiller ingen betingelse om, at overgrebet skal politianmeldes, og henvendelse kræver ingen henvisning fra læge eller andre. Det er gratis at henvende sig, og du kan, hvis du ønsker det, være anonym.

Da der er tale om voldtægt eller forsøg derpå skal henvendelsen ske hurtigst muligt efter overgrebet. Dette med henblik på at afdække og bevare beviserne for voldtægten, såfremt du beslutter dig for at anmelde overgrebet.

Hjemmesiden www.voldtaegt.dk har information om voldtægtscentrenes muligheder for at hjælpe samt fakta om voldtægt.

Voldtægtscentrene har følgende adresser:

Center for Seksuelle Overgreb
Center for Voldtægtsofre
Opgang 5 på 3. sal - Afsnit 5032
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9 - også indgang fra Juliane Maries Vej
2100 København Ø
tlf.: 35 45 40 85
Åbent hele døgnet
Telefon: 3545 5032 Akut hjælp (indenfor 5 døgn efter et overgreb), Telefontid døgnet rundt.
Telefon: 3545 4085 ved ikke akutte henvendelser (telefontid mandag-fredag 8.30-14.30)

Mellem kl. 22.00 og 06.00 skal du gå gennem hospitalets hovedindgang

Center for Voldtægtsofre i Århus
Center for Voldtægtsofre
Skadestuen
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
tlf. 78 46 35 43
Åbent hele døgnet
Du kan kontakte vagthavende sygeplejerske døgnet rundt på tlf.: 7846 3543

Center for Voldtægtsofre i Odense
Center for voldtægtsofre
Odense Universitetshospital
Indgang 55, 1. sal
Sønder Boulevard 29
5000 Odense C
Telefon: 65 41 23 48 - Vagthavende sygeplejerske tlf. 65 41 23 48 (hele døgnet)

Center for Voldtægtsofre i Kolding
Center for Voldtægtsofre
Kolding Sygehus
Gynækologisk Afdeling
Skovvangen 2-8
6000 Kolding
Tlf.: 76 36 24 39
Åbent hele døgnet
Vagthavende sygeplejerske kan kontaktes døgnet rundt ved at ringe til tlf: 76 36 34 90, afvent klartone, tast 78 00

Center for Voldtægtsofre i Herning
Herning Sygehus
Skadestuen
Gammel Landevej 61
7400 Herning
Tlf.: 78432250 (Hele døgnet)

Center for Voldtægtsofre i Holbæk
Holdbæk Sygehus
Gynækologisk-obstetrisk afdeling
tlf. 58 55 30 60 (telefonnumret fælles med centret i Nykøbing Falster)

Center for Voldtægtsofre i Nykøbing Falster
Nykøbing Falster Sygehus
Gynækologisk-obstetrisk afdeling
tlf. 58 55 30 60 (telefonnumret fælles med centret i Holbæk)

Center for Voldtægtsofre i Aalborg
Skadestuen
Aalborg Sygehus Syd
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg
Tlf. 97 66 43 60
Åbent hele døgnet

Center for Voldtægtsofre i Hillerød
Klinik for Voldtægtsofre
Nordsjællands Hospital, Hillerød
Gynækologisk Ambulatorium, G 0211
Helsevej 2, indgang 2C
3400 Hillerød
Ring og aftal tid på telefon: 48 29 63 65 (Mandag, tirsdag, onsdag og fredag vil klinikkens faste personale være at træffe mellem kl. 8.00 - 9.00 og kl. 12.00 - 13.00).
Ved akutte tilfælde henviser vi til Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet.

Center for Voldtægtsofre i Bornholm
Bornholms Hospital
Skadestuen
Ullasvej 8
3700 Rønne
tlf. 56 90 93 50
Åbent hele døgnet
Vagthavende sygeplejerske kan kontaktes døgnet rundt ved at ringe til telefon: 56 90 93 50