Hotline 70 20 30 82

På telefon 70 20 30 82 kan du - døgnet rundt - få råd og vejledning om hvordan du som voldsramt kvinder kommer videre og får et dagligdag uden vold. Du kan også få informationer om hvor du kan finde det nærmeste kvindekrisecenter og hvad krisecentret kan tilbyde dig som voldsramt. Medarbejderne på hotlinen kan også fortælle dig om dine muligheder for at få hjælp hos de lokale myndigheder.

Du kan også som pårørende til en voldsramt kvinde henvende dig til hotlinen og drøfte, hvordan du kan være til støtte for den pågældende kvinde.

Hotlinen har adgang til tolkning til relevante fremmedsprog og medarbejderne uddannes løbende til at kunne varetage de ind i mellem svære samtaler.

Hotlinen drives af et mindre antal krisecentre og har eksisteret siden lanceringen af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder, den 8. marts 2002 og er dermed en del af den styrkede indsats til bekæmpelse af vold mod kvinder.