Praktiserende læge

Hvis du som voldsramt ønsker hjælp til at bearbejde dine oplevelser, kan du henvende sig hos din egen læge.

Lægen kan tale med dig om dine oplevelser og kan med sin faglige indsigt vurdere, hvorvidt du er i krise og dermed har brug for krisehjælp. Hos lægen kan du blive undersøgt for eventuelle fysiske skader som du har pådraget sig ved voldsepisoden, ligesom lægen kan vurdere din psykiske tilstand.

Lægen har desuden mulighed for at visitere dig videre til psykolog eller psykiater, hvis du har behov for yderligere bearbejdning af volden. Hvis du ønsker at flytte fra voldsudøveren, kan lægen hjælpe med at lokalisere det nærmeste krisecenter.

Du har som voldsramt også mulighed for at henvende sig til vagtlægen i akut konsultation, men da bearbejdning af voldsepisoder ofte er stærkt følelsesmæssigt belastende vil fortroligheden mellem lægen og kvinden være af betydning for udfaldet af samtalen.