Materialer

Her finder du dokumenter, pjecer, videoklip og andet baggrundsmateriale om vold mod kvinder.

Du kan også finde en lang række rapporter og undersøgelser om vold mod kvinder og børn på Servicestyrelsens hjemmeside og hos Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.


National Strategi: 30 nye initiativer mod partnervold
Ingen kvinder, mænd eller børn skal leve med vold i hverdagen. Med en ny National Strategi lancerer regeringen 30 konkrete initiativer til bekæmpelse af vold i nære relationer. Strategien skal forebygge, at volden overhovedet opstår og sikre, at færre kvinder og mænd udsættes for partnervold. Samtidig skal færre børn vokse op med vold i hjemmet (juni 2010).

National Strategy to Prevent Violence in Intimate Relations 2010-2013
“No women, men, children or young people should live with domestic violence. A new national strategy launches 30 concrete initiatives in the fight against violence in the family and in intimate relations. The aim of the strategy is to prevent that the violence occurs and to ensure that fewer women and men are exposed to partner violence . At the same time fewer children have to grow up in families where violence occurs.”

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008
Rambøll Management A/S har foretaget en evaluering af Handlingsplanen til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 (april 2010).
Rapport: Voldsramte kvinders arbejdsliv
Undersøgelsen har til formål at se på, hvilke konsekvenser partnervold har for voldsramte kvinders arbejdsliv (marts 2010).
Oversigt over hjælpesystemet for voldsramte kvinder
Papiret giver et overblik over de hjælpemuligheder, der er for voldsramte kvinder før, under og efter et brud med voldsudøveren samt i de tilfælde, hvor volden ophører i et bestående forhold (marts 2010).
Pjecen: Kender du til vold?
Pjecen "Kender du til vold? Når en voldsramt kvinde søger hjælp" er udsendt til sagsbehandlere i jobcentre og på sygedagpengekontorer (marts 2010).
LOKK pjece: Er du udsat for vold i din familie?
Landsorganisationen af KvindeKrisecentre (LOKK) udgav marts 2008 en lille pjece med gode råd til kvinder, der er udsat for vold i familien (november 2008).
Rapport: Unge og kærestevold i Danmark
For første gang er omfanget af vold i unge parforhold blevet kortlagt i en ny og omfattende undersøgelse (juni 2008).
Folder til arbejdspladser om støtte til voldsramte kvinder
LO og Dannerhuset har udarbejdet en folder til arbejdspladser om hvordan man kan komme den voldsramte kvinde i møde (december 2007).
Rapport: Mænds vold mod kvinder - Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007
Rapport fra Statens Institut for Folkesundhed og Minister for Ligestilling giver tal og statistikker om vold mod kvinder samt et overblik over den danske indsats til bekæmpelse af vold mod kvinder (november 2007).
Status for regeringens arbejde med at bekæmpe vold mod kvinder
Af de 37 konkrete aktiviteter i handlingsplanen til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien mangler kun 4 konkrete projekter at blive igangsat (maj 2007).
Status - bekæmpelse af vold mod kvinder
Der er udsendt status over implementeringen af ”Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008” (juni 2006).
5 kortfilm til voldsramte minoritetskvinder
Integrationsministeriet lancerer i samarbejde med Minister for Ligestilling informationsfilmene: ”Hvor kan jeg gå hen?”. Filmene findes på dansk og 9 fremmedsprog.
Handlingsplan mod vold mod kvinder
Regeringens nye handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder (april 2005).
Nyt debatmagasin til skolerne om unge og vold
Nyt debatmagasin sætter fokus på piger og drenges udsathed for vold. Magasinet er sendt ud til samtlige skoler i Danmark (december 2004).
Bryd tavsheden - sæt grænser
Rapport om kønsforskelle i unges udøvelse af vold og udsathed for vold (august 2004).
OBS-spot: Stop volden mod kvinder - Bryd tavsheden
OBS-spot vist i forbindelse med kampagnen: "Stop volden mod kvinder - Bryd tavsheden" (november 2003).
Status for gennemførelse af regeringens handlingsplan
Status for gennemførelsen af handlingsplanens aktiviteter (november 2003).
Informationsfolder: Stop volden mod kvinder - bryd tavsheden
Folderen "Stop volden mod kvinder - bryd tavsheden" på dansk og 8 fremmedsprog (november 2003).
Folder: Stop violence against women - break the silence
The folder: "Stop the violence against women - break the silence" in English and 8 other languages (November 2003).
Netværk for voldsramte kvinder
Netværket for kvinder, der er udsat for psykisk og fysisk vold i hjemmet (april 2003).
Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder
Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder (marts 2002)
The governments action plan to stop violence against women
The Danish Government's action plan to stop violence against women (March 2002).
Status fra tværministeriel arbejdsgruppe
Læs "Status og forslag til en national handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder" fra den tværministerielle arbejdsgruppe (oktober 2001)
Rapport om indsatsen i EU og Norge
Læs rapporten om indsatsen for voldsramte kvinder i EU og Norge (maj 2001).