Links om vold mod kvinder

ditforhold.dk
Hjemmesiden ditforhold.dk rådgiver både unge, der er i voldelige forhold, og forældre og venner, der ser på udefra og gerne vil hjælpe.
ditforhold.dk

Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK)
www.lokk.dk

Servicestyrelsens sider om vold i nære relationer
Videnscenter om vold i nære relationer (under Socialministeriet).
www.servicestyrelsen.dk

Mødrehjælpen
Mødrehjælpen tilbyder generel rådgivning til voldsramte kvinder og gruppeforløb for kvinderne og deres børn.
www.moedrehjaelpen.dk

Kriseven.dk
Formålet med kriseven.dk er at give voldsramte kvinder støtte til at komme ud af volden og en støtte i en svær tid.
www.kriseven.dk

Netværket for voldsramte kvinder
www.netvaerk.org

Centre for Voldtægtsofre
www.voldtaegt.dk

Foreningen for børn i voldsramte familier
Foreningen arbejder for børn i voldsramte familier. Gennem oplysningskampagner søger foreningen at støtte børn, der oplever vold inden for hjemmets fire vægge.
www.familievold.dk

Voldsforebyggelse i Praksis
Hjemmeside med oplysninger til kvinder med litteratur og kurser om, hvordan man kan forebygge vold og voldtægt.
www.voldsforebyggelse.nu

Offerrådgivningen
Offerrådgivningen henvender sig til voldsofre samt alle, der udsættes for en forbrydelse lige fra indbrud i hjemmet, tasketyveri, røveri, trusler, vold, voldtægt m.m.
www.offerraadgivning.dk

Dialog mod vold
Behandlingstilbud til voldelige mænd og deres familier
www.dialogmodvold.dk

Manderådgivningen under Ålborg Kommune
Ålborg Kommunes behandlingstilbud til voldelige mænd
www.manderaad.dk

Alternativ Til Vold
Læs om Alternativ Til Vold (ATV) i Roskilde, der arbejder med behandling af voldelige mænd.
www.atv-roskilde.dk/forside.html

Manderådgivningen under Herning Kommune
Manderådgivningen er et tilbud ved psykolog Jørn Dalmer, som tilbyder voldelige mænd behandling.
Manderådgivningen i Herning og find kontaktoplysninger her.

Krisecenter Odense
Familieorienteret behandlingstilbud til voldelige mænd. Den primære målgruppe er voldelige mænd, der indgår som den mandlige part i en familie.
Behandlingstilbuddet under Krisecenter Odense.

Kvinderådet
Kvinderådet er Danmarks største kvindeorganisation og er en paraply for kvindeforeninger og andre organisationer, der arbejder for at sikre kvinders rettigheder og indflydelse overalt i samfundet.
www.kvinderaad.dk

Dansk Kvindesamfund
www.kvindesamfund.dk

Tilbudsportalen
Se Tilbudsportalens Danmarkskort med en oversigt over landets krisecentre på www.tilbudsportalen.dk

KVINFO
KVINFO er et landsdækkende informations-, dokumentations- og kulturcenter, som formidler kvinde- og kønsforskningens resultater til en bredt interesseret offentlighed.
www.kvinfo.dk

Kvisten
Støttecenter for voksne og unge, der har været udsat for seksuelt misbrug.
www.kvistene.dk

Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet
www.lige.dk