Status fra tværministeriel arbejdsgruppe

01-10-2001

Der er udsendt "Status og forslag til national handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder" fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker (oktober 2001).

Hent status (PDF-fil 1,5 Mb)