Status for regeringens arbejde med at bekæmpe vold mod kvinder

10-05-2007

Status for regeringens arbejde med at bekæmpe vold mod kvinder viser, at af de 37 konkrete aktiviteter i handlingsplanen til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien, mangler kun 4 konkrete projekter at blive igangsat. Disse vil ifølge planen vil blive igangsat sidst på året.

Foruden de aktiviteter, som er direkte afledt af handlingsplanen, fremgår det også af Status'en, at regeringen har gennemført en lang række andre projekter og initiativer i løbet af de seneste år.

Læs mere her.