Folder til arbejdspladser om støtte til voldsramte kvinder

04-12-2007

Undersøgelser viser, at arbejdspladsen kan spille en afgørende rolle for at en kvinde kommer ud af et voldeligt forhold. Landets krisecentre møder da også rigtig mange kvinder, hvis kollegaer eller ledere har hjulpet dem i kampen for at få en normal hverdag, uden vold.

Voldsramte kvinder er svære at få øje på
Andre kvinder beretter desværre om arbejdspladser, der ikke støttede deres forsøg på at bryde ud af et voldeligt forhold. Ofte er arbejdspladsens manglende støtte et udtryk for, at partnervold stadig i dag er et skjult og tabubelagt problem. Dét betyder, at voldsramte kvinder kan være svære at få øje på for kollegaer og ledere - og at mange arbejdspladser er usikre på, hvordan de håndterer sådan en situation. LO og Dannerhuset er derfor gået sammen om at lave denne folder, der giver viden om partnervold og gode råd til at tackle problemstillingen.

Giv kvinden en håndsrækning
Alle erfaringer viser, at arbejdspladsen kan gøre en væsentlig forskel. I flere tilfælde er det ligefrem arbejds-pladsen, som giver kvinden netop dén håndsrækning, der skal til, for at hun kan kæmpe sig fri af volden.

Bryd tavsheden
Partnervold er svært at tale om – og en voldsramt kvindes historie kan være næsten ubærlig at lytte til. Hvis du ikke selv snakker med din kollega om dine tanker, er det vigtigt at du deler din bekymring med andre, f.eks. din leder eller tillidsrepræsentant. Partnervold har forfærdelige menneskelige konsekvenser, men betyder også mindre produktivitet, flere sygedage og dårligt arbejdsmiljø. Partnervold er et samfundsproblem, der berører os alle. Bryd tavsheden.