Rapport: Unge og kærestevold i Danmark

04-06-2008

For første gang er omfanget af vold i unge parforhold blevet kortlagt i en ny og omfattende undersøgelse, og tallene viser, at unge kvinder oftere end mænd oplever kærestevold, idet knap ti pct. unge kvinder og fire pct. af unge mænd det seneste år har været udsat for fysisk eller seksuel vold fra en nuværende eller tidligere kæreste.

Rapporten ”Unge og kærestevold i Danmark - En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold” fra Statens Institut for Folkesundhed tegner også et billede af, hvordan kærestevold på forskellig vis påvirker unge kvinder og unge mænd.

Læs mere her.