Rapport: Voldsramte kvinders arbejdsliv

23-03-2010

Undersøgelsen er et led i ”Handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008”. Undersøgelsen har til formål at se på, hvilke konsekvenser partnervold har for voldsramte kvinders arbejdsliv.

Publikationen er udgivet for Minister for Ligestilling af Servicestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Download rapporten på Servicestyrelsens hjemmeside.