Oversigt over hjælpesystemet for voldsramte kvinder

23-03-2010

Dette papir er bilag 4 fra rapporten "Voldsramte kvinders arbejdsliv: en undersøgelse af sammenhængen mellem partnervold og marginalisering på arbejdsmarkedet".

Papiret giver et overblik over de hjælpemuligheder der er for voldsramte kvinder før, under og efter et brud med voldsudøveren, samt i de tilfælde hvor volden ophører i et bestående forhold.

Læs papiret med oversigten på Servicestyrelsens hjemmeside.