Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008

21-04-2010

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af handlingsplanen 2005-2008 besluttet, at der efterfølgende skulle gennemføres en evaluering af handlingsplanen. Denne er gennemført af Rambøll Management i perioden maj til august 2008. Evalueringen belyser overordnet følgende områder:

  • Om målsætningerne med handlingsplanen er indfriet?

  • Om de centrale aktører er tilfredse med aktiviteterne?

  • Om indsatsen har haft en effekt – og om denne kan anses som varig?

  • Om aktiviteterne har haft positive eller negative sideeffekter?

  • Om de økonomiske ressourcer er anvendt så effektivt som muligt?


Læs evalueringen af handlingsplanen mod vold 2005-2008 her.