National Strategi: 30 nye initiativer mod partnervold

23-06-2010

Ingen kvinder, mænd eller børn skal leve med vold i hverdagen. Med en ny National Strategi lancerer regeringen 30 konkrete initiativer til bekæmpelse af vold i nære relationer. Strategien skal forebygge, at volden overhovedet opstår og sikre, at færre kvinder og mænd udsættes for partnervold. Samtidig skal færre børn vokse op med vold i hjemmet.

Læs den "Nationale Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer"