Behandlingstilbud for voldelige mænd
I Danmark findes der forskellige tilbud om behandling, hvis du som voldelig mand ønsker at stoppe volden.

Dialog Mod Vold
Dialog mod vold er et behandlingstilbud til voldelige mænd og deres familier. Tilbuddet findes i København, Århus og Odense. Alle 3 steder kan du selv henvende dig eller du kan henvises af for eksempel din læge eller din sagsbehandler i kommunen.

Der tilbydes samtaler og gruppeforløb, som over en længere periode arbejder med at ændre din adfærd til at være ikke-voldelig. Du lærer med andre ord at reagere mere hensigtsmæssigt på svære situationer, dvs. uden at blive voldelig.

Tilbuddet er en del af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder og finansieres fra 2004 af satspuljemidler, afsat til en styrket indsats mod partnervold.

Du kan læse mere om Dialog mod Vold og finde kontaktoplysninger ved at trykke her.


Manderådgivningen i Ålborg
Manderådgivningen er et rådgivningstilbud til voldelige mænd og deres familier. Manderådgivningen er beliggende i Ålborg og har til formål at hjælpe voldelige mænd med at bearbejde deres adfærdsmønstre, så de kan tackle deres problemer/kriser uden brug af vold.

Manderådgivningen tilbyder anonyme personlige samtaler. Det er gratis og der skrives ingen journaler. Tilbuddet er en afdeling under kvindekrisecenteret i Nørresundby og er finansieret af Ålborg Kommune.

Du kan læse mere om Manderådgivningen i Ålborg og finde kontaktoplysninger her.


ATV Roskilde
ATV Roskilde er en psykologisk rådgivning under Roskilde Kommune. Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner.

Det er frivilligt at komme på ATV, og du skal selv henvende dig telefonisk for at høre nærmere om tilbuddet og evt. træffe aftale om en forsamtale. Du har ikke brug for henvisning fra læge eller offentlige myndigheder for at tage kontakt.

Læs mere om ATV-Roskilde på deres hjemmeside.


Manderådgivningen under Herning Kommune
Manderådgivningen er et tilbud ved psykolog Jørn Dalmer, som tilbyder voldelige mænd behandling ved hjælp af kognitive behandlingsteknikker (telefonisk eller via egentlige ansigt-til-ansigt-sessioner) så som kognitiv adfærdsterapi, eksponeringsterapi, social færdighedstræning m.fl. Manderådgivningen er målrettet mænd, som fysisk og eller psykisk laver overgreb mod
deres kvindelige samlevere. Mænd som vel at mærke har et potentiale for at kunne ændre
adfærd ved hjælp af kognitive behandlingsteknikker.

Læs mere om Manderådgivningen i Herning og find kontaktoplysninger her.


Krisecenter Odense
Der er tale om en familieorienteret behandlingstilbud til voldelige mænd. Den primære målgruppe er voldelige mænd, der indgår som den mandlige part i en familie. I den forbindelse er det mindre vigtigt, om parret bor sammen eller er kærester og mødes ofte. Det afgørende er, at den voldelige mands adfærd påvirker familiens udviklingsmuligheder – og herunder børnenes opvækstmuligheder – i en grad der er invaliderende.

Det parallelle behandlingsprogram for såvel voldsudøveren som de voldsramte er et af de afgørende nye elementer behandlingsprogrammet. Baggrunden for prioriteringen er de erfaringer, de har gjort i forbindelse med parrådgivning. Her viser praksis, at alle familiemedlemmer i varierende grad skal indgå i parallelle behandlingsforløb, hvis der skal opnås varige ændringer i familiens samlivsmønster. En behandlingsmodel, der kun fokuserer på f.eks. den voldelige part, tager ikke højde for, at den øvrige familie vil fastholde det kendte mønster og på den måde ubevidst modvirke forandringer. Der er desuden tale om støtteforanstaltninger til de børn, der er i hjemmet.

Læs mere om behandlingstilbuddet under Krisecenter Odense og find kontaktoplysninger her.


Du kan også søge råd og vejledning hos følgende:

"Stedet for Mænd"
Sjællandsgade 17
7000 Fredericia
Tlf. 75 93 32 23

Mandekrisecentret
Vimmelskaftet 20
8700 Horsens
Tlf. 75 60 20 68
Email: krisecenter@mail.dk

Mandecentret
Overgaden neden Vandet 17
1414 København K.
Tlf. 32 54 60 06
Email: info@mandecentret.dk
www.mandecentret.dk

Mødrehjælpen
Rådgivningen
Studiestræde 21
1455 København K
Tlf: 33 12 11 21
Fax: 33 12 57 40
Email: moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk
www.mhj1983.dk