Politiet

Hvis du har brug for hjælp i en akut situation med vold, kan du enten telefonisk (via alarmcentralen tlf. 112) eller personligt henvende dig til politiet.

Det er først og fremmest politiets opgave at beskytte dig og dine børn mod yderligere vold. Det er også politiets opgave at optage rapport om voldsepisoden, såfremt du ønsker at anmelde volden. Politiet kan også af egen drift vælge at indlede en efterforskning, hvis der er tydelige tegn på voldelige overgreb.

Hvis voldsepisoden finder sted i hjemmet, har politiet mulighed for at fjerne voldsudøveren. Beslutningen herom afhænger gerne af den aktuelle situation, og foretages ud fra et skøn fra politiets side og i samarbejde med dig som offer for volden.

Politiet kan formidle kontakten til et krisecenter og er desuden ansvarlig for, at du og dine evt. børn kommer derhen. Politiet kan, for at sikre dig mod yderligere vold, på et senere tidspunkt tage med dig, hvis du har brug for at tage hjem og hente personlige ejendele til dig og børnene. Det kan for eksempel være nødvendigt, hvis du er flyttet på krisecenter uden at have fået dine ting med.

Hvis kvindens skader efter volden er så voldsomme, at det kræver indlæggelse på sygehuset, og der er samtidig børn i hjemmet, vil politiet kontakte den sociale bagvagt i kommunen. Den sociale bagvagt vil herefter sørge for, at børnene kan opholde sig under trygge rammer. Politiet vil ligeledes sørge for transport til skadestue eller læge.

Også for politiet gælder, at de har underretningspligt overfor kommunen, såfremt der er tegn på, at børn eller unge lider overlast.

For yderligere information om politianmeldelse og retsproces kan du kontakte Offerrådgivningen.