Kvindekrisecentre

Hvis du er voldsramt har du mulighed for at få hjælp på et af landets 40 kvindekrisecentre. Der findes krisecentre spredt over hele landet og i næsten alle amter.

Du kan selv henvende dig anonymt til et krisecenter eller du kan bede kommunen, lægen, venner eller familie om hjælp til at opsøge et krisecenter. Krisecentrene er et tilbud om en midlertidig bolig, hvis du ikke kan opholde dig i dit eget hjem på grund af vold eller trusler om vold. Du kan også få adressen på det nærmeste krisecenter ved at ringe - døgnet rundt - på hotline 70 20 30 82.

Krisecentret kan tilbyde midlertidig ophold, samt vejledning og et fællesskab med andre i samme situation. Det er muligt at medbringe børn. Der findes ingen behandlingstilbud på krisecentrene, men det er hjælp til selvhjælp, når de voldsramte kvinder taler sammen indbyrdes eller med personalet på centret. Det er vigtigt for alle parter, at det er kvindens eget valg, hvad der skal ske efter opholdet på Kvindekrisecentret, og kvinden får så al mulig støtte til at gennemføre dette.

På krisecentrene er der krav om, at kvinderne er selvhjulpne i forhold til at kunne klare hverdagen som indkøb, madlavning, tøjvask, passe børn, såvel som at få dagligdagen til at fungere sammen med de øvrige beboere.

Kvinden betaler et mindre beløb for ophold på krisecentret. Krisecentret formidler kontakt til hjemkommune angående ophold og betaling.

Krisecentrene sørger for at fremmedsproglige eller døve kvinder får den nødvendige tolkehjælp.

Kvinden behøver ikke at bo på krisecenter for at få vejledning. De ansatte kan møde kvinden på et neutralt og tilgængeligt sted, hvis hun ønsker det, og personalet har mulighed for det.

Krisecentrene kan i princippet benyttes af alle kvinder, men for de fleste krisecentres vedkommende er der problemer med tilgængeligheden for eksempelvis kvinder i kørestol. Læs mere om de særlige problemer for voldsramte kvinder med handicap på www.voldoghandicap.dk.

Se adresser og telefonnumre på krisecentrene som er medlem af LOOK.

Se liste over øvrige krisecentre

Læs mere om krisecentrene hos LOKK - Landsorganisationen af kvindekrisecenter