Sociale myndigheder

For en voldsramt kvinde kan de sociale myndigheder være med til at bringe klarhed over kvindens situation og støtte i forhold til at finde de rigtige løsninger på problemerne.

Hos sagsbehandleren i socialforvaltningen har en voldsramt kvinder mulighed for at få bearbejdet sine oplevelser i forbindelse med voldsepisoderne. Enhver har ret til anonym rådgivning, men kvinden kan også vælge at henvende sig til egen sagsbehandler.

Sagsbehandleren kan ligeledes informere og rådgive om, hvilke økonomiske og praktiske støtteforanstaltninger, der findes til at afhjælpe kvindens situation og problem.

Hvis kvinden har et ønske om at flytte på krisecenter kan sagsbehandleren være behjælpelig med at formidle kontakten dertil, ligesom sagsbehandleren kan tilbyde at ledsage kvinden til centret. Hvis kvinden ønsker at skifte bolig, kan sagsbehandleren også pege på mulighederne for at dette kan arrangeres.

Når henvendelsen sker til egen sagsbehandler, er det vigtigt at være opmærksom på, at aftaler ofte skal bestilles i god tid.

København og Århus kommune har en social døgnvagt, hvor du kan henvende dig udenfor kommunens åbningstid og få råd og personlig støtte til at klare rent øjeblikkelige vanskeligheder. I døgnvagten arbejder erfarne socialrådgivere og socialformidlere, som har et godt kendskab til forskellige hjælpeforanstaltninger, der kan iværksættes i nødstilfælde.

Adresser:

Døgnvagten - København (døgnåben)
Åboulevarden 38
2200 København V
tlf. 33 17 33 33

Den sociale døgnvagt - Århus (åben 16-24)
Vester Allé 33
8000 Århus C
tlf. 86 12 37 55