Skadestue

I akutte voldssituationer kan du få hjælp på sygehusenes skadestuer.

Personalet på skadestuen vil undersøge og behandle dig for evt. fysiske skader og tale med dig om en evt. anmeldelse af volden.

Fortæl skadestuepersonalet, at dine skader skyldes vold i hjemmet. Personalet på skadestuen har samme muligheder som politiet. Det vil sige, at de kan kontakte de sociale myndigheder, såfremt behovet er til stede, ligesom de har muligheden for at formidle kontakten til et krisecenter. Det vil dog oftest være politiet, der sørger for kvindens transport til centret.

Når kvinden har lidt fysisk overlast og har brug for behandling på skadestuen eller hos lægen, vil voldsmanden i nogle tilfælde følge med hende for at forhindre hende i at fortælle om volden i familien. Sørg for at blive undersøgt uden at din mand er til stede. Lægen har lov til at bede ham eller eventuelle slægtningenom at gå udenfor.