Rådgivning til voldsramte familier

På denne side finder du information om forskellige støtte- og rådgivningsmuligheder for voldsramte kvinder, børn i voldsramte familier samt voldsudøvende mænd.

Hotline for voldsramte – 70 20 30 82 (svarer hele døgnet)
Hotlinen er et anonymt tilbud til dig, der har brug for råd, fordi du udsættes for vold i en nær relation - eller er i tvivl, om du gør. Du kan ringe til hotlinen døgnet rundt på 70 20 30 82, hvor der sidder faguddannet personale, som kan hjælpe med råd i en akut situation og hjælpe med kontakt til f.eks. krisecentre.

Hvad enten du er mand, kvinde eller transkønnet og uanset din seksuelle orientering, kan du få professionel rådgivning på hotlinen. Hotlinen er også for fagpersoner og pårørende. Hotlinen har døgnåbent 365 dage om året.
Website: www.levudenvold.dk


Brevkasse for unge i voldsramte familier samt unge udsat for kærestevold
Oplever du vold hjemme eller slår din kæreste? Så bryd tavsheden! Det er det første skridt mod et liv uden vold. Skriv anonymt til brevkassen hos Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier. Du får svar inden for 24 timer alle årets dage.
Website: www.brydtavsheden.dk


Qnet – kvindenetværket i Dansk Røde Kors
Røde Kors' Kvindenetværk samarbejder hovedsageligt med krisecentre rundt omkring i landet om at støtte voldsramte kvinder, når de skal flytte fra krisecenteret i egen bolig. Voldsramte kvinder kan også henvende sig direkte eller blive henvist via kommunen. Der er tilbud om en-til-en relationer og fælles netværksarrangementer.
Website: https://www.rodekors.dk/det-goer-vi/socialt-arbejde/familienetvaerk


Joan-søstrene
Hos Joan-søstrene kan den voldsramte kvinde blive rådgivet om psykologiske, sociale og juridiske aspekter efter en voldsoplevelse. Endvidere kan kvinden tilbydes deltagelse i en selvhjælpsgruppe for netop præcis den type vold hun har været udsat for. Rådgivningen foregår anonymt og gennem kvinde-til-kvinde rådgivning.

Joan-søstrene København
H.C. Andersens Boulevard 36
1553 København V
Tlf: 33 14 74 84
Website: www.joan-soestrene.dk
Email: mail@joan-soestrene.dk

Telefonisk eller personlig henvendelse: Mandag og torsdag 18.00-20.30.

Joan-Søstrene Aarhus
Klosterport 5, kld. th.
8000 Aarhus C
Tlf: 40 30 42 12
Website: www.joan-soestrene8000.dk
Email: joan8000@hotmail.com

Telefonisk henvendelse: Mandag og onsdag17.00-18.00.Mødrehjælpen
Mødrehjælpen rådgiver og støtter personer og familier, som er udsat for vold. Det kan være socialrådgivning, psykologhjælp og retshjælp. Afhængigt af den enkeltes behov er rådgivningsforløbene korte eller strækker sig over mange måneder.

Projektet Ud af voldens skygge henvender sig til kvinder, der er brudt ud af et voldeligt forhold for kortere eller længere tid siden. Ud af voldens skygge støtter mødre og børn individuelt og i grupper.

Mødrehjælpens rådgivning er gratis og kan foregå anonymt. Rådgiverne har tavshedspligt. Det er nødvendigt at bestille tid for at komme til samtale.

Website: www.moedrehjaelpen.dk

Mødrehjælpen i København
Nørre Voldgade 80
1358 København K
Tlf: 33 45 86 40
Klik for flere oplysninger samt åbningstider.
Email: moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk

Mødrehjælpen i Odense
Tolderlundsvej 1
5000 Odense C
Tlf: 33 45 86 80
Klik for flere oplysninger samt åbningstider.
Email: odense@moedrehjaelpen.dk

Mødrehjælpen i Århus
Mejlgade 8
8000 Århus C
Tlf: 33 45 86 60
Klik for flere oplysninger samt åbningstider.
Email: aarhus@moedrehjaelpen.dk


Offerrådgivningen
er et tilbud om råd og vejledning til ofre for forbrydelser. Alle politikredse skal have mindst én offerrådgivning. Offerrådgivningen tilbyder støtte via personlig samtale og rådgivning om muligheder for hjælp. De er baseret på ulønnede frivillige rådgivere. Nogle offerrådgivninger kan hjælpe til ved anmeldelse af vold og skader, ved retssager og ved kontakt med advokat og socialforvaltning. Rådgivningen gives anonymt, og rådgiveren har tavshedspligt.
Offerrådgivningerne er etableret lokalt i de enkelte politikredse og har forskellige tilbud og åbningstider. Find information om nærmeste offerrådgivning på www.offerraadgivning.dk eller kontakt Offerrådgivningen på tlf. 72 21 72 21.


Landsforeningen hjælp til voldsofre
er en upolitisk og humanitær forening med fastansatte sagsbehandlere der kan hjælpe, vejlede og rådgive bl.a. ofre for vold, voldtægt, incest og røveri. Foreningen kan hjælpe med kontakt til advokat, psykolog, kommune eller andet. Foreningen formidler ligeledes kontakt til selvhjælpsgrupper.
Landsforeningen Hjælp til voldsofre
Rådhusstræde 7, 1.
8900 Randers,
Tlf: 86 41 59 00 (ml. 8.00 - 14.00, herefter henvises til telefonsvarer)
Henvendelse 9.00-14.00 på hverdage, herefter henviser telefonvagt.
Website: www.voldsofre.dk


Sct. Nicolai Tjenesten
er en krisetelefontjeneste, som tilbyder personlig samtale med frivillige, samt anonymitet hvis det ønskes. Tjenesten drives af Kirkens Korshær.
For København: tlf. 33 12 14 00
For hele landet (henviser til nærmeste tjeneste): tlf. 70 120 110
Website: www.sctnicolaitjenesten.dk


Rådgivning om og for voldsudøvende mænd:

Her kan du finde en oversigt over behandlings- og rådgivningstilbud til voldsudøvende mænd.