Udviklingen i anmeldelser af udvalgte voldsforbrydelser og voldtægt mod kvinder i alderen 15 år og ældre, 2002-2006

(kilde: Kriminalregisteret)

2002 2003 2004 2005 2006
Trusler om vold 1181 1085 1090 1229 1133
Simple vold 2693 2856 2998 2923 2837
Alvorligere vold 296 313 292 288 278
Særlig alvorlig vold 6 6 6 5 5
Forvolde livsfare 51 72 56 71 70
Drab og forsøg på drab 61 66 42 62 41
Voldtægt 400 396 438 394 402
 
Politianmeldelser af vold mod kvinder 2002-2005 pr. 1000 kvinde, fordelt på alder (kilde: Kriminalregisteret)
Simpel vold Alvorlig vold Voldtægt
Aldersgruppe 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
15-19 3 3,7 4,2 4,0 0,3 0,4 0,4 0,4 1 1,0 1,1 1,0
20-29 2,4 2,5 1,3 2,8 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4
30-39 1,8 1,8 1,8 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
40-49 0,5 1,4 1,4 1,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
50+ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,02 0,05 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02
 
Den procentvise fordeling af kvindelige voldsofre over 15 år i forhold til erhvervstilknytning, 2004 og 2005, sammenlignet med den kvindelige befolkning over 15 år (kilde: Kriminalregisteret og IDA-databasen fra Danmarks Statistik)
Erhverv Alle voldsofre Samboende med sigtet Ikke-samboende med sigtet Kvindelig befolkning
I arbejde 50,2 37,6 52 75,4
Arbejdsløs 5,8 9 5,3 4,2
Udenfor arbejdsstyrken 44 53,4 42,7 20,4
I alt 100 100 100 100
 
Den procentvise fordeling af kvindelige voldsofre over 15 år i forhold til husstand, 2004 og 2005, sammenlignet med den kvindelige befolkning over 15 år (kilde: Kriminalregisteret og IDA-databasen fra Danmarks Statistik)
Husstand Alle voldsofre Samboende med sigtet Ikke-samboende med sigtet Kvindelig befolkning
Voksne med børn 49,6 66,3 47,1 34,6
Voksne uden børn 50 33,4 52,4 65,3
Hjemmeboende børn 0,4 0,3 0,5 0,04
I alt 100 100 100 100
 
Den procentvise fordeling af kvindelige voldsofre over 15 år i forhold til civilstand, 2004 og 2005, sammenlignet med den kvindelige befolkning over 15 år (kilde: Kriminalregisteret og IDA-databasen fra Danmarks Statistik)
Civilstand Alle voldsofre Samboende med sigtet Ikke-samboende med sigtet Kvindelig befolkning
Gift 27,8 45,5 25,1 48,9
Samboende 0,2 0 0,3 0,1
Single 72 54,5 74,6 51
I alt 100 100 100 100
 
Den procentvise fordeling af kvindelige voldsofre over 15 år i forhold til uddannelse, 2004 og 2005, sammenlignet med den kvindelige befolkning over 15 år (kilde: Kriminalregisteret og IDA-databasen fra Danmarks Statistik)
Uddannelse Alle voldsofre Samboende med sigtet Ikke-samboende med sigtet Kvindelig befolkning
Under 10 år 28,3 30,4 28 30,3
10 år og erhvervsuddannelse 42,8 44,6 42,5 24,7
Over 10 år 24,5 16,8 25,6 38,9
Uoplyst I alt 4,1 8,2 3,9 0,3
100 100 100 100
 
Den procentvise etniske fordeling af kvindelige voldsofre over 15 år, 2004 og 2005, sammenlignet med den kvindelige befolkning over 15 år (kilde: Kriminalregisteret og IDA-databasen fra Danmarks Statistik)
Etnicitet Alle voldsofre Samboende med sigtet Ikke-samboende med sigtet Kvindelig befolkning
Etnisk dansk 86 72,6 88 92
Indvandrer 12,3 25,8 10,3 7,4
Efterkommer 1,7 1,6 1,7 0,6
I alt 100 100 100 100
 
Den procentvise aldersmæssige fordeling af kvindelige voldsofre over 15 år, 2004 og 2005, sammenlignet med den kvindelige befolkning over 15 år (kilde: Kriminalregisteret og IDA-databasen fra Danmarks Statistik)
Aldersgruppe Alle voldsofre Samboende med sigtet Ikke-samboende med sigtet Kvindelig befolkning
16-19 13,4 5,2 14,7 5,3
20-29 27,3 32,3 26,7 14,4
30-39 25,6 35,1 24,2 17,9
40-49 20,2 21,1 20 17,2
50-59 9,7 5,3 10,3 16,9
60-69 2,8 1 3 13
70-79 0,7 0 0,8 8,8
80+ 0,3 0 0,4 6,6
I alt 100 100 100 100
 
Procentvise fordeling af gerningsindholdet i politianmeldt vold mod kvinder i 2004 og 2005, fordelt på partnervold, ikke-partnervold og alle tilfælde af anmeldt vold (kilde: Kriminalregisteret og IDA-databasen fra Danmarks Statistik)
Alle voldsofre Samboende med sigtet Ikke-samboende med sigtet
Trusler om vold 2259 232 2027
Simple vold 5180 978 4202
Alvorlig vold 412 71 341
Særlig alvorlig vold 8 2 6
Vold med død til følge 2 1 1
Forsøg på mandrab 68 20 48
Manddrab 16 4 12
Tvand/frihedsberøvelse 85 14 71
Undlade at hjælpe person i livsfare 109 4 105
Vold/trusler mod person i off. Tjeneste 1125 2 1123
Voldtægt 605 32 573