Data fra interviewundersøgelser - partnervold og kærestevold - 2012

Statens Institut for Folkesundhed har gennemført to spørgeskemaundersøgelser blandt kvinder og mænd om hhv. partnervold i aldersgruppen 16 – 74 år og kærestevold i aldersgruppen 16-24 år.