Data om vold mod kvinder, vold mod mænd og kærestevold - 2012

Statens Institut for Folkesundhed præsenterede den 8. november 2012 nye skøn over antallet af partnervoldsramte kvinder og mænd i rapporten: "Vold i nære relationer 2012".

Data fra Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen i 2010, Kærestevoldsundersøgelsen 2011 og fra flere centrale registre ligger til grund for rapporten.

Rapporten giver et overblik over forekomst og udvikling i partnervold/kærestevold samt initiativer til forebyggelse/bekæmpelse af denne vold og er finansieret som en del af den Nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer.

Læs rapporten: Vold i nære relationer - omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark

Læs pressemeddelelsen fra minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.