Henvendelser til kvindekrisecentre fordelt efter alder, 2005

(kilde: LOKK)

Alder
Under 20 20-29 30-39 40-49 50-59 Over 60 Ukendt Total
101 560 614 363 91 28 54 1811
 
Indflyttede på kvindekrisecentre - alder og voldsudøver, 2005 (kilde: LOKK)
Ukendt 14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Nuværende partner 47 31 397 496 209 72 16
Forhenværende partner 8 8 93 97 38 3
Bror 6 3 2 1
Far 14 14 1
Anden familie 2 6 2 3 1 2
Andre 1 4 18 27 9 7 1
Ved ikke 1 1 3 6 2
 
Henvendelser til kvindekrisecentre fordelt efter alder og nationalitet, 2005 (kilde: LOKK)
14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Ukendt
Dansk 34 1061 1220 648 311 114 1576
Ikke dansk 55 864 423 142 38 13 788
Uoplyst 15 117 54 24 15 5 917