Dokumentation

Det er vigtigt, at du skaffer beviser for den vold, du har været udsat for. Det kan få betydning, hvis du går til politiet, eller hvis du skal søge om at forlænge eller bevare din opholdstilladelse trods samlivsophævelse.

Der er ingen faste krav til, hvordan det skal dokumenteres, at du har været udsat for vold.

Politiet

Hvis du har tilkaldt eller tilkalder politiet i forbindelse med en voldsepisode og fortæller politiet, hvad der er sket, kan der blive skrevet en politirapport, som politiet gemmer.

Hvis du har anmeldt volden til politiet, vil dette også kunne være dokumentation.

Lægen eller skadestuen

Hvis du har synlige skader kan du gå til lægen eller skadestuen med henblik på behandling. Her bliver dine skader beskrevet i en journal.

Det er vigtigt, at du fortæller, at det er vold, du har været udsat for, og hvem der har gjort det mod dig.

Hvis din mand er med dig, og du ikke kan tale med lægen alene, så kan du ringe bagefter og fortælle, at du har været udsat for vold.

Andre beviser

Hvis din mand truer dig gennem sms'er, mails eller breve, så gem dem.

Hvis du er blevet slået og har synlige skader, kan du tage billeder af dine skader. Det er også et bevis.

Hvis du bliver slået eller truet, kan du skrive det ned i en dagbog. En dagbog vil som regel ikke være et bevis i sig selv, men sammen med anden dokumentation kan den have betydning.

Skriv ned:
  • Hvornår du bliver slået
  • Hvornår du er bange og hvorfor
  • Om andre har set, at du er blevet slået
Gem din dagbog og dokumentation et sikkert sted - for eksempel på dit arbejde eller hos en veninde.

Hvis du har fortalt andre myndigheder om volden - for eksempel en sagsbehandlder - vil det også kunne være dokumentation.

Hvis du har været på krisecenter, vil det også kunne være et bevis.

Læs hvor du kan hente hjælp her