Om programmet

Dette undervisningsmateriale er finansieret af Minister for Ligestilling. Materialet er udarbejdet i 2008 af Socialstyrelsen og opdateres løbende. Konsulent Vibeke Lybecker Jensen har været ansvarlig for den del af materialet, der henvender sig til socialrådgiverne samt vidensafsnittene om vold i familien. Konsulent Eva Børjesson har været ansvarlig for den del af materialet, der henvender sig til lærere, pædagoger og sundhedsplejersker samt vidensafsnittene om vold mod børn. Konsulent Gráinne Stevenson er ansvarlig for opdateringer af materialet.

Følgende personer har bidraget med viden og erfaringer til materialet samt været med til at kvalitetssikre det:
Maria Clemensen, udviklingsmedarbejder, Socialcenter Nørrebro, Københavns Kommune
Thyra Eerntsen, Krisecenterleder Fredericia Krisecenter
Susanne Dal Gravesen, projektleder, Socialstyrelsen
Signe Klitgaaard, adjunkt på Den Sociale Højskole, Professionshøjskolen Metropol
Malene Lund, konsulent i SISO, Socialstyrelsen
Lena Petersen, skolelærer, Køge Private Realskole
Nell Rasmussen, seniorkonsulent, Socialstyrelsen
Mette Trærup, Fagspecialist, Børn og Familier Greve kommune

Programmet er udviklet af Socialstyrelsen og ArtMedia.