Web-baseret undervisningsmateriale om vold mod kvinder og børn

Dette undervisningsmateriale om vold mod kvinder og børn i familien henvender sig til studerende på socialrådgiver-, lærer-, pædagog- og sundhedsplejerskeuddannelserne. Også færdiguddannede praktikere fra de nævnte fag samt fra andre faggrupper, som arbejder på det sociale område, kan med fordel bruge materialet.

Du kan klikke dig ind på en række kapitler om vold i familien i menuen til venstre på skærmen. Under hvert kapitel vil du finde flere emner. Undervisningsmaterialet kan gennemgås fra ende til anden, eller du kan klikke dig ind på de emner, som du er særligt interesseret i. Du kan vælge at læse dig gennem materialet, eller du kan lytte til den medfølgende speak.


Det anslås, at ca. 26.000 kvinder i Danmark hvert år er udsat for vold fra deres nuværende eller eksisterende partner. Ca. 21.000 børn i Danmark lever i familier med vold. Derfor er det sandsynligt, at man som socialrådgiver, lærer, pædagog eller sundhedsplejerske kommer i kontakt med voldsramte familier på et tidspunkt i sit arbejdsliv. Spørgsmålet er, om man som fagperson ser tegnene på volden.

Vold i familien findes i alle sociale lag og også i familier, som umiddelbart ser velfungerende og ressourcestærke ud. Derfor er det vigtigt at have øje for hvilke signaler, man skal være opmærksom på hos kvinder, børn og mænd i voldsramte familier. Det er udgangspunktet for, at man kan støtte familien og bidrage til at stoppe volden. Undervisningsmaterialet indeholder den nødvendige viden om vold mod kvinder og børn i familien. Det vejleder også i de handlemuligheder og –pligter, man har som fagperson, når man møder en voldsramt familie i sit arbejde.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Socialstyrelsen og ArtMedia og finansieret af Minister for Ligestilling.

For at du kan bruge programmet skal Adobe Reader version 9 eller nyere samt Adobe Flash version 9 eller nyere være installeret på din maskine.

Undervisningsmaterialet er senest opdateret i oktober 2012. Du skal være opmærksom på, at en overgrebspakke med bl.a. ny lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb trådte i kraft 1. oktober 2013. Du kan læse mere om overgrebspakken her