Til socialrådgivere
Kvinder der ønsker hjælp
Du får mistanke om vold
Du får en underretning
Litteratur og rådgivning
 

Socialrådgiver

En socialrådgiver vil kunne møde voldsramte familier i mange situationer og vil ofte være den fagperson, som skal handle på grund af volden. For at støtte en voldsramt familie og bidrage til hurtig handling og indsats er det nødvendigt at kende både handlemuligheder og –pligter.

Dette kapitel beskriver de tilbud, som en socialrådgiver i kommunen kan give en voldsramt kvinde og hendes børn for at bryde med volden. Dette kan indebære støtte og kontakt til f.eks. et krisecenter og en familierådgiver. Også behandlingsmuligheder for voldsudøvende mænd beskrives.

Der tages udgangspunkt i, at der er forskellige måder, hvorpå en socialrådgiver kan blive opmærksom på volden. Det kan enten være ved, at kvinden selv henvender sig med ønske om hjælp, eller ved, at socialrådgiveren selv opdager volden. Endelig kan en socialrådgiver modtage en underretning fra en anden fagperson eller fra en privatperson.

Kapitlet indeholder også henvisninger til organisationer, som rådgiver kvinder og mænd i voldsramte familier samt til rådgivningsmuligheder for børn. Desuden er der i kapitlet en liste over faglig litteratur om emnet vold i familien samt referencer til litteratur om og for børn, som oplever vold i familien.

Når du klikker på en overskrift i menuen til venstre, kan der nogle gange gå lidt tid, før emnet åbnes. Du kan følge med i, hvor mange procent af emnet, som er loadet, på uret på midten af skærmen.