Her kan du henvise videre

Hvis du gerne vil hjælpe en kvinde, som har været udsat for vold, er der en række muligheder:

hotline 70 20 30 82 kan kvinden få rådgivning om sin situation af faguddannet personale, der er vant til at tale med voldsudsatte nydanske kvinder. Kvinden kan henvende sig anonymt døgnet rundt, og hun kan aftale at få tolket samtalen. Medarbejderne har tavshedspligt.

På et krisecenter kan kvinden søge beskyttelse fra sin voldelige partner. Hun kan flytte på krisecenter med sine børn. På krisecentret er der faguddannet personale, som kan hjælpe kvinden videre til et liv uden vold. Der er også mulighed for at søge rådgivning uden at flytte ind. Du kan finde adresser og telefonnumre på de 40 krisecentre i landet her.

skadestuen eller hos lægen kan kvinden søge hjælp til at dokumentere de skader, som hun har fået som følge af volden. Begge steder føres der journal, som kan bruges i forbindelse med en anmeldelse. For familiesammenførte kvinder, der ikke har været i landet i syv år og ikke har selvstændig opholdstilladelse, er det afgørende, at volden bliver dokumenteret. Personalet hos lægen og på skadestuen har tavshedspligt.

Hos kommunen kan kvindens sagsbehandler hjælpe med at skabe et overblik over kvindens rettigheder, hendes økonomiske situation og afdække mulighederne for at få yderligere hjælp. Sagsbehandleren har tavshedspligt.

Kvinden kan anmelde sin partner for vold hos politiet. Når politiet modtager en anmeldelse, iværksætter politiet en efterforskning, hvis der er rimelig formodning om, at et strafbart forhold er begået.

I forbindelse med en eventuel straffesag kan kvinden blive bedt om at vidne i retten. Hvis kvinden bliver bedt om at vidne, kan retten i visse tilfælde beslutte, at voldsudøveren skal forlade retslokalet, mens vidnet afgiver forklaring. Der er mulighed for at få taget stilling til dette, inden vidnet skal møde i retten.

Hvis kvinden beder om det, har retten også mulighed for at beskikke en bistandsadvokat til kvinden, som hjælper og vejleder hende under sagen.