Hvad er vold?

Alle har ret til et liv uden vold. Det er helt uacceptabelt at udsætte sin partner for vold. Vold er strafbart også selvom, det foregår inden for hjemmets fire vægge.

Partnervold har mange ansigter.

Det kan være fysisk vold, hvor kvinden bliver holdt fast, skubbet, kastet, slået med flad hånd, knytnæve eller med en genstand, sparket, brændemærket, forsøgt kvalt, stukket med kniv eller spærret inde. Den fysiske vold kan også være i form af seksuelle krænkelser eller voldtægt.

Partnervold kan vise sig som psykisk vold, hvor manden truer, håner, ydmyger og overvåger sin partner eller manipulerer hende til at handle mod egne ønsker.

De psykiske overgreb kan for eksempel være, at manden tjekker beskederne på sin kones eller kærestes mobiltelefon, åbner hendes post, vil bestemme hvad hun laver, hvem hun ser, og hvad tøj hun har på.

Den psykiske vold kan være mere nedbrydende for et menneske end fysisk vold.

Overgreb mod kvinder kan have karakter af materiel vold, hvor kvindens personlige ejendele bliver ødelagt.

Økonomisk vold kan vise sig ved, at manden fratager sin partner hendes indtægt, så hun ikke råder over sine egne penge, eller at han tvinger sin partner til at sætte sig i gæld.

Fra ømhed til vold

Ingen kvinder går frivilligt ind i et voldeligt parforhold. Partnervold trappes ofte op over længere perioder og veksler mellem ømhed og vold. Vekselvirkningen mellem kærlighed og overgreb kan betragtes som en del af den psykiske vold og er med til at skabe endnu mere usikkerhed og forvirring i kvindens liv.

Læs mere om tegnene på partnervold her