Hvad kan du selv gøre?

Du har ret til at leve et liv, hvor du ikke bliver udsat for fysisk eller psykisk vold.

Første skridt ud af volden er at snakke med andre om, hvad du er udsat for. Se hvordan og hvor du kan få hjælp her

Hvis du ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, kan du læse mere om opholdstilladelse her

Du skal have dokumentation for volden, hvis den skal anmeldes. Her kan du læse mere

Du kan søge hjælp på hotline eller et krisecenter