Hvis du er udsat for vold

Alle har ret til et liv uden at blive slået, truet eller udsat for seksuel tvang.

I Danmark er det strafbart at udsætte andre for vold - også når en mand udsætter sin kone eller sin kæreste for vold i hjemmet.

En voldelig mand er farlig for sin partner. Hvis du er udsat for vold, er det derfor vigtigt, at du søger hjælp til at stoppe volden.

Beskyt dine børn

Børn ved godt, når deres far slår eller ydmyger deres mor. Børnene lider under den stemning, der er i familien.

Det har konsekvenser at være barn i en voldsramt familie. Børnene kan blive:

  • Urolige og aggressive
  • Indadvendte, triste og bange
  • Ukoncentrerede i skolen
For din egen skyld og for at beskytte dine børn er det vigtigt, at du søger hjælp til at stoppe volden.