Hvis du kender en voldsramt kvinde

Partnervold er en af de mest almindelige former for vold i Danmark. Hvert år udsættes 1 ud af 25 kvinder for fysisk vold eller trusler om vold. Knap halvdelen af alle de kvinder, der kommer på krisecenter, har et andet fødeland end Danmark. Det skal sammenlignes med, at indvandrere udgør 9 pct. af befolkningen.

Fra krisecentrene ved vi, at mange voldsramte nydanske kvinder lever en isoleret tilværelse med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, begrænsede økonomiske midler og sproglige barrierer.

Det gælder for partnervold generelt, at volden er omgæret af tabu og tavshed. Dertil skal for de nydanske kvinder lægges, at isolation og sproglige barrierer indebærer, at de ikke altid er ordentligt oplyste om deres rettigheder og muligheder for at få hjælp. Det gælder også nydanske kvinder, som er dansk gift.

Hvis du kender en voldsramt kvinde, har hun brug for din hjælp til at bryde tavsheden og komme væk fra volden.

Her kan du læse mere om:

Hvad er vold?
Tegn på vold
Hvordan du kan hjælpe