Hvordan kan du hjælpe?

Hvis du kender en kvinde, som du tror, kan være udsat for vold, er det vigtigt, at du tilbyder din hjælp.

Mange kvinder, som er udsat for vold, er lettede, når de møder et menneske, som rækker hånden ud og vil snakke om volden.

Her kan du læse mere om:

Hvem du kan spørge til råds
Hvad du skal tænke på forud for den svære samtale
Hvem du kan henvise videre til