Selvoplevet fysisk vold inden for det seneste år

(kilde: Sundhed og Sygelighedsundersøgelsen 2005)

Aldersgrupper Svarpersoner Antal der rapporterer vold Forekomst i procent
16-19 120 18 15,00%
20-29 367 31 8,50%
30-39 507 25 4,90%
40-49 590 20 3,40%
50-59 568 14 2,50%
60+ 827 7 0,90%
Total 2979 115 3,90%
 
Selvoplevet fysisk vold inden for det seneste år, fordelt på socio-økonomiske grupper (kilde: Sundhed og Sygelighedsundersøgelsen 2005)
Socioøkonomisk gruppe Antal Procent
Selvstændig med ansatte 51 0,0
Selvstændig uden ansatte 54 0,0
Topleder 56 4,1
Lønmodtager højest niveau 292 3,7
Lønmodtager mellemniveau 504 4,5
Lønmodtager grundniveau 593 3,4
Andre lønmodtager 99 7,0
Arbejdsløs 130 5,0
Uddannelsessøgende 287 9,9
Førtidspensionist 133 4,0
Efterlønmodtager 126 0,7
Alderspensionist 542 0,8
Andre 90 5,9
 
Selvoplevet fysisk vold inden for det seneste år, fordelt på samlivsstatus (kilde: Sundhed og Sygelighedsundersøgelsen 2005)
Samlivsstatus Antal Procent
Gift 1667 2,2
Samlevende 438 5,6
Enlig (separeret, skilt) 212 4,0
Enlig (enkestand) 246 0,3
Enlig (ugift) 416 10,0
 
Selvoplevet fysisk vold inden for det seneste år, fordelt på uddannelse (kilde: Sundhed og Sygelighedsundersøgelsen 2005)
Uddannelse Antal Procent
<10 år 443 1,9
10 år 164 4,7
11-12 år 537 3,8
13-14 år 994 4,9
15+ år 772 3,1
Skoleelev 45 9,8
Anden skoleuddannelse 10 7,9
 
Relationen mellem voldsoffer og voldsudøver blandt kvinder, der har rapporteret fysisk vold inden for det seneste år, opdelt på aldersgrupper og angivet i procent (kilde: Sundhed og Sygelighedsundersøgelsen 2005)
Gerningspersonen 16-24 år 25-59 år 60-74 år alle kvinder
Mand 84% 81% 53% 81%
Yngre end 25 år 60% 26% 38% 34%
Nuv./tidl. partner 12% 25% 0% 20%
Bekendt, mere end 24 timer 12% 8% 0% 9%
Kortvarig bekendt, mindre end 24 timer 2% 1% 0% 1%
Ukendt person 49% 28% 100% 38%
 
Estimeret udvikling i vold mod kvinder 2000-2005 (kilde: Sundhed og Sygelighedsundersøgelser 2000 og 2005)
2000 2005 Procentvis ændring
Fysisk vold 65000 70000 8% stigning
Partnervold 42000 28000 33% fald
 
Spørgsmål om vold i 9. klasses undersøgelsen (kilde: Unges Trivsel 2002)
Har du oplevet vold mod dig selv inden for det seneste år?
Drenge Piger
Ja 372 277
Nej 2655 2695
 
Har du oplevet vold mod din mor?
Drenge Piger
Ja 176 251
Nej 2840 2708