Kærestevold

På denne side kan du finde rådgivning til piger og drenge og unge kvinder og mænd, der er i voldelige forhold, og forældre og venner, der gerne vil hjælpe.

Hjemmesiden ditforhold.dk
En ny hjemmeside, ditforhold.dk, rådgiver både unge, der er i voldelige forhold, og forældre og venner, der gerne vil hjælpe.

Hvad gør man, hvis man er i et forhold, hvor kæresten er kontrollerende og aggressiv? Og hvad stiller man op, hvis man har mistanke om, at ens datter eller søn er udsat for vold af kæresten? Hjemmesiden ditforhold.dk rådgiver både unge, der er i voldelige forhold, og forældre og venner, der ser på udefra og gerne vil hjælpe.

Ditforhold.dk er hovedsagligt henvendt til unge mellem 14 og 24 år, som er i nye eller forholdsvis nye kæresteforhold. Kærestevold er et overset og tabubelagt emne, og de unge har svært ved at erkende over for andre, at kærestens dominerende adfærd ikke handler om kærlighed, men om vold. Det er svært for familien og vennerne at vide, hvad de skal gøre, hvis de har en mistanke om vold i forholdet. Ved at tale om problemet, kan man hjælpe den unge videre og forebygge nye tilfælde af kærestevold.

Hjemmesiden er lavet i samarbejde mellem Minister for Ligestilling og Det Kriminalpræventive Råd, og den giver ny rådgivning på området og trækker på hjælpemuligheder fra Landsorganisationen for Kvindekrisecentre, LOKK, og Foreningen for Børn og Unge i voldsramte familier.

Fakta om kærestevold
I maj 2008 udgav Minister for Ligestilling rapport om omfanget af vold i unge parforhold. Tallene viser, at unge kvinder oftere end mænd oplever kærestevold, idet knap 10 % unge kvinder og 4 % af unge mænd det seneste år har været udsat for fysisk eller seksuel vold fra en nuværende eller tidligere kæreste.

Rapporten ”Unge og kærestevold i Danmark - En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold” fra Statens Institut for Folkesundhed tegnede også et billede af, hvordan kærestevold på forskellig vis påvirker unge kvinder og unge mænd.

Sammenlignet med andre unge er konsekvensen af kærestevold for både kvinder og mænd et højere antal af selvmordsforsøg og højere antal af psykiske lidelser. Den viser også, at kvinder og mænd udsættes for forskellige typer af vold, og at de reagerer forskelligt på denne vold. Kvinder har flere trivselsproblemer og tager mere medicin, mænd har sværere end kvinder ved at søge hjælp, når de udsættes for kærestevold.

Et stort problem med kærestevold er, at det er tabubelagt. At udøve eller udsætte sin partner for vold bliver som regel holdt inden for privatsfæren. Konsekvensen er, at mange ikke får den hjælp, der skal til.

I rapporten er der allerede sat fokus på de unges egne holdninger til volden og hvordan man kan undgå kærestevold. Som led i handlingsplanen til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn er der igangsat en række konkrete aktiviteter for de unge.

Læs rapporten her.

Læs resumë med rapportens vigtigste resultater her.