Søg hjælp hos din læge

Du kan få hjælp hos lægen, hvis du har været udsat for vold. Hos lægen kan du få dokumenteret dine skader. Din læge kan hjælpe dig videre til andre myndigheder f.eks. kommunen eller politiet eller til et krisecenter, hvor du kan bo i sikkerhed med dine børn.

Lægen må ikke fortælle til andre − heller ikke din familie − at du har henvendt dig, og hvad du har sagt. Lægen har tavshedspligt.

Skadestuen

Du kan søge hjælp på en skadestue, hvis du har skader efter vold. Skadestuen kan skrive en journal og hjælpe dig med at dokumentere den vold, som du har været udsat for.

Personalet på skadestuen må ikke fortælle til andre − heller ikke din familie − at du har opsøgt hjælp. Personalet har tavshedspligt.

Hos lægen og på skadestuen kan du få hjælp fra en tolk.

Se hvor du ellers kan få hjælp og støtte