Nimet Topcu

Alle har ret til et liv uden vold

Familien har meget stor betydning for mange nydanske kvinder, da den ofte er kvindens eneste netværk. Derfor er det vigtigt også at kigge bredt på løsningsmulighederne for at stoppe volden, mener Nimet Topcu, der er ambassadør for kampagnen STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden.

"Vi skal først og fremmest holde fast i, at alle har ret til et liv uden vold. Vi skal ikke acceptere, at kvinder udsættes for fysiske overgreb eller chikaneres på anden måde. Det er også vigtigt, at vi tager udgangspunkt i kvindens egen livssituation, når vi gerne vil hjælpe."

Vi skal først og fremmest holde fast i, at alle har ret til et liv uden vold

"Nydanske kvinder er generelt mere afhængige af familien, end danske kvinder er. Det er derfor vigtigt at kigge på, hvordan man kan hjælpe kvinden ud af volden uden, at hun mister sit netværk," siger Nimet Topcu, der har arbejdet med projekter for nydanske kvinder i flere år.

Kvinderne skal kende deres rettigheder

Nimet Topcu mener, at den bedste hjælp er at vise kvinderne, hvilke handlemuligheder og rettigheder de har.

"Når jeg møder en kvinde, som er udsat for fysisk eller psykisk vold, prøver jeg at etablere et tillidsbånd ved at sætte mig ned og tale med hende og fortælle om hendes rettigheder og muligheder for at få hjælp. Det er vigtigt for mig, at kvinden får en følelse af, at hun selv kan træffe nogle valg. Ind imellem møder jeg kvinder, som bliver slået meget. Så er skilsmisse og krisecentret en løsning," forklarer Nimet Topcu.
 
 
Foto: Privat
Om Nimet Topcu
Nimet Topcu er projektleder for kvindeprojektet 'Flyt Fokus' i Århus i regi af dansk Flygtningehjælp. Med støtte fra Integrationsministeriet uddanner hun nydanske kvinder til bydelsmødre, der besøger og rådgiver andre nydanske kvinder i bl.a. Gellerupparken. Nimet har med sit job og sin tyrkiske baggrund indsigt i de udfordringer, som nydanske kvinder, der er udsat for vold, står med.