Opholdstilladelse

Hvis du har opholdstilladelse på baggrund af ægteskab og ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse, og hvis du forlader din mand på grund af vold, er der en mulighed for, at du alligevel kan blive i Danmark.

I udlændingemyndighedernes vurdering indgår blandt andet:
  • Din tilknytning til Danmark
  • Varigheden af dit ophold i Danmark
  • Din risiko for at blive udstødt i dit hjemland på grund af ægteskabets eller samlivets ophør
  • Din alder og helbred samt eventuelle børn
Der vil også blive lagt vægt på, om det kan dokumenteres, at din mand har udsat dig for vold, og at volden har været den reelle årsag til, at ægteskabet eller samlivet er ophørt. Læs mere om dokumentation her

Læs om hvor du kan få hjælp