Støt barnet
Tal med barnets forældre
Samarbejd med relevante fagpersoner
Lav en underretning
 

Pædagog

Et lille barn vil vise tegn på mistrivsel, hvis det oplever vold i familien. Pædagoger kan spille en vigtig rolle i at støtte barnet. Jo bedre man kender sine handlemuligheder, jo hurtigere og mere effektiv kan pædagogens indsats for barnet være.

Dette kapitel giver redskaber til at identificere et barn som oplever vold, samt til at tale om volden og give barnet støtte. Desuden gennemgås pædagogers handlemuligheder og -pligter i forhold til at hjælpe familien ud af volden.

Kapitlet indeholder også en liste over materialer for børn og voksne om emnet vold i familien, og henvisning til organisationer som yder rådgivning til såvel den voldsramte familie som fagpersoner om emnet.

Når du klikker på en overskrift i menuen til venstre, kan der nogle gange gå lidt tid, før emnet åbnes. Du kan følge med i, hvor mange procent af emnet, som er loadet, på uret på midten af skærmen.

Se kapitlet her