Søg hjælp hos politiet

I Danmark er vold strafbart. Det gælder også, når en mand udsætter sin kone eller kæreste for vold i hjemmet.

Hvis du har været udsat for vold og ønsker at anmelde det, skal du gå til politiet.

Politiet starter en efterforskning, hvis politiet vurderer, at der er en rimelig formodning for, at der er begået et strafbart forhold.

Hvis der senere bliver rejst en straffesag, kan du blive bedt om at afgive forklaring som vidne i retten.

Det er dog ikke i alle tilfælde, at du vil blive bedt om at vidne i retten. Hvis du bliver bedt om at vidne i retten, kan retten i visse tilfælde beslutte, at du kan få lov til at vidne uden, at den voldelige partner er til stede i retslokalet. Der er mulighed for at få taget stilling til dette, inden du skal møde i retten.

Hvis du beder om det, har retten også mulighed for at beskikke en bistandsadvokat, som hjælper og vejleder dig under sagen.

Du kan få hjælp på et krisecenter, hvis du gerne vil anmelde din partner for vold.

Se hvor du ellers kan få hjælp og støtte