Rushy Rashid Højbjerg

Isolation er familiesammenførte kvinders største problem

En kvinde, som bliver familiesammenført til Danmark, er helt afhængig af hjælp fra den familie, som hun gifter sig ind i. Hvis familien er fjendtligt stemt, kan kvindens tilværelse blive barsk. De danske omgivelser har en pligt til at hjælpe, mener Rushy Rashid Højbjerg, der er ambassadør for kampagnen STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden.

"En kvinde, som gifter sig med en mand, der allerede bor i Danmark, lever på sin svigerfamilies ve og vel. Hun risikerer at bo inde i familien uden rigtig kontakt med det danske samfund. I mange tilfælde er det først, når hun får sit første barn, og hun møder en sundhedsplejerske, at hun får selvstændig kontakt med omgivelserne," forklarer Rushid Rashid Højbjerg, som peger på, at kvinderne har behov for mere viden om deres muligheder og rettigheder.

En samtale kan være det første skridt ud af isolationen for kvinden

"Det er de færreste af kvinderne i denne situation, som ved, hvor de kan hente hjælp og støtte. Familien kan tromle kvinden og bestemme, om hun skal gå til danskundervisning, have et arbejde eller have egne veninder, " siger Rushy.

Omgivelserne skal reagere
Rushy Rashid Højbjerg opfordrer til, at omgivelserne reagerer og hjælper voldsudsatte kvinder:

"Det er nødvendigt, at omgivelserne ser symptomerne på fysisk eller psykisk vold og reagerer på dem. Det kan være en sundhedsplejerske, en lærer på sprogskolen eller en veninde, som tager snakken med kvinden. Det er vigtigt, at forsikre kvinden om, at hun kan få lov at fortælle om sin situation i al
fortrolighed uden, at familien får noget at vide. En samtale kan være det første skridt på vejen ud af isolationen for kvinden."
 
 
Foto: Anders Hviid
Om Rushy Rashid Højbjerg
Rushy Rashid Højbjerg er journalist, forfatter og efterspurgt foredrags-holder. Rushy blev kendt som Danmarks første nyhedsvært med indvandrerbaggrund. Rushy har lagt to arrangerede ægteskaber bag sig og har som forfatter sat fokus på de udfordringer, der kan udspringe af mødet mellem pakistansk og dansk kultur.