Sandra Berkan

Vi skal stille alle de spørgsmål, som er lidt farlige

Sandra Berkan, ambassadør for kampagnen STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden, peger på, at voldsudsatte nydanske kvinder har brug for viden om deres rettigheder og muligheder, og om hvor de kan søge hjælp.

Nydanske kvinder, der er udsat for vold, kæmper først og fremmest med isolation og ensomhed. Myter om det danske samfund begrænser også kvindernes handlemuligheder, mener Sandra Berkan, der møder mange af kvinderne i sit job som sagsbehandler:

"Opdragelsen går på, at man ikke kan være alene, og at manden skal beskytte og forsørge kvinden. Derfor oplever de nydanske kvinder, som forlader en voldelig ægtemand desværre ofte, at der bliver set ned på dem af familie og netværk. Samtidig eksisterer der mange myter om det danske samfund blandt kvinderne. Mange frygter f.eks., at børnene bliver fjernet, hvis de søger hjælp hos myndighederne. Det er jo ikke rigtigt. Børn har glæde af, at deres mor får hjælp."

Børn har glæde af, at deres mor får hjælp

Berøringsangst er den værste fjende
Sandra Berkan er ikke i tvivl om, at omgivelserne har gode muligheder for at hjælpe kvinderne til at hjælpe sig selv, hvis tabuet om volden bliver brudt:

"Berøringsangst er den værste fjende. Omgivelserne skal stille alle de spørgsmål, som er lidt farlige, og spørge interesseret til, hvad der sker i kvindens liv. Det er vigtigt at give kvinden viden om hendes rettigheder og aflive myterne om Danmark. Som sagsbehandler kan man forsøge at få skabt et netværk omkring kvinden ved at tilbyde hende en mentorordning eller deltagelse i et kvindeprojekt. Det kan gøre hende mindre isoleret og give hende redskaber til at få kontrollen over sit eget liv."

 
 
Foto: Privat
Om Sandra Berkan
Sandra Berkan er uddannet teknikumingeniør og arbejder i dag som sagsbehandler i Helsingør. Hun er desuden frivillig på krisecentret i Helsingør. Sandra har marokkansk baggrund. Hun blev som purung gift under tvang med sin mors fætter, og ægteskabet udviklede sig voldeligt. Sandra kom ud af ægteskabet. Hun har beskrevet sin historie i bogen 'Når blod bliver tyndere end vand'.