Støt barnet
Tal med barnets forældre
Samarbejd med relevante fagpersoner
Lav en underretning
 

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersker har mulighed for at opdage vold i familien og at aflæse familiens dynamikker i hjemmet. Sundhedsplejerskers mulighed for at tale med forældre om eventuel vold er enestående, og man har derfor en væsentlig rolle i forhold til voldsramte familier.

Dette kapitel giver redskaber til at identificere et lille barn som oplever vold, samt til at tale med forældrene om volden. Desuden gennemgås sundhedsplejerskens handlemuligheder og -pligter i forhold til voldsramte familier.

Kapitlet indeholder også en liste over materialer for børn og voksne om emnet vold i familien, og en henvisning til organisationer som yder rådgivning til såvel den voldsramte familie som fagpersoner om emnet.

Når du klikker på en overskrift i menuen til venstre, kan der nogle gange gå lidt tid, før emnet åbnes. Du kan følge med i, hvor mange procent af emnet, som er loadet, på uret på midten af skærmen.

Se kapitlet her